Meeting climate targets? Only rewarding the executives really works

Executive pay remains an unnamed factor in meeting climate targets, Frederic Barge believes. While that is where most of the incentives come from.

In the light of climate change, it is right that tax breaks and exemptions for large, polluting companies are causing outrage. However, abolishing subsidies is not going to turn the tide. Interesting in this context is sustainability adviser Jan Paul van Soest’s observation in Trouw. Not only does he rightly argue that abolishing fossil subsidies should not be an end in itself, but he also raises the question of which measures are most effective in reducing CO2 emissions from large companies.

Continue reading… 

De beloning van bestuurders blijft een onbenoemde factor om klimaatdoelen te halen, vindt Frederic Barge. Terwijl daar de meeste prikkels vanuit gaan.

In het licht van klimaatverandering is het terecht dat belastingvoordelen en vrijstellingen voor grote, vervuilende bedrijven tot verontwaardiging leiden. Het afschaffen van subsidies gaat het tij echter niet keren. Interessant in dit verband is de observatie van duurzaamheidsadviseur Jan Paul van Soest in Trouw. Niet alleen stelt hij terecht dat het afschaffen van fossiele subsidies geen doel op zich moet zijn, maar hij werpt ook de vraag op welke maatregelen het meest effectief zijn om de CO2– uitstoot van grote bedrijven omlaag te krijgen.

Lees meer...